#OURSEA LJUS 7.5CM

kr99.00

För att fira Mumins 75-årsjubileum lanserar Moomin Characters Ltd kampanjen #VÅRTHAV tillsammans med John Nurminens Stiftelse för att samla in medel för att skydda Östersjön och dess kulturarv. John Nurminens Stiftelses åtgärder för att skydda Östersjön har varit oerhört framgångsrika. Tack vare stiftelsens ansträngningar och samarbete runt Östersjön har den årliga eutrofierande fosforbelastningen i Finska viken minskat med så mycket som 75 procent. Det är faktiskt ett världsrekord i havsskydd! Hjälp Mumin och John Nurminens Stiftelse att skydda #VÅRTHAV

Kategori: