Coronaviruset

Efter folkmyndighetens beslut så vill man begränsa antalet kunder i butiken, därför är det extra viktigt att endast ni som avser att köpa
något beträder lokalen.

Kom ihåg att hålla avstånd när ni står i kö.